Impressum

Fianona d.o.o.

Lanište 16, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Upisano u Trgovački sud  Zagreb pod brojem MBS: 080848758 , OIB: 57481214836
IBAN: HR3824840081106512130 otvoren kod Raiffeisen bank austria d.d., Zagreb
Temeljni kapital društva 20000,00 kn uplaćen u cijelosti.

 

Član uprave društva i direktor: Ismar Ćejvanović